01. PRAVILNIK O POVRATU

Povrat kupljenih proizvoda putem Internetske trgovine

1.1. Naš glavni cilj je Vaše zadovoljstvo našim proizvodima. Ako slučajno niste zadovoljni kontaktirajte nas putem obrasca u roku od (5) radnih dana od datuma dolaska – dostave proizvoda, kako biste dogovorili povrat novaca ili zamjenu proizvoda. Korisnik ima pravo na reklamaciju kupljenog proizvoda ili povrat ukoliko prilikom preuzimanja uoči nedostatke na proizvodima ili su dostavljeni proizvodi neispravni. D.klea će na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu korisniku vratiti sredstva na račun koji je korisnik naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod s novim u roku od (30) dana od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu navedenu na obrascu za reklamaciju. Povrat ili zamjena obavljene bez prethodne obavijesti ne mogu se obraditi.

1.2. Povrat dostavljenih proizvoda vrši se dostavom na adresu o kojoj je naveden na obrascu za reklamaciju. Troškovi dostave su nepovratni i u potpunosti su odgovornost korisnika. Vaš će povrat biti izdan kada primite povratne stavke.

1.3. Korisnik je obavezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni – novom, neotvorenom i neiskorištenom stanju i u originalnom pakiranju u kojemu je proizvod i dostavljen.

1.4. Ukoliko se utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja i/ili uporabe, tada nismo dužni izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod. Napominjemo da ne možemo preuzeti odgovornost za gubitak ili oštećenje robe koja nam je vraćena. Uvjerite se da je roba sigurno pakirana i zadržite dokaz o povratu dok ne primite obavijest.

1.5. Važno nam je da svoje naručene proizvode primate u izvrsnom stanju. Usprskos našim naporima, proizvodi se povremeno oštećuju u tranzitu. Ako je Vaš proizvod oštećen prilikom transporta obavijestite nas putem e-pošte u roku od (7) radnih dana. Zatim ćemo Vas zamoliti da vratite proizvod ili nam pošaljete fotografiju na uvid kako bismo definirali oštećenje. Molimo Vas da zadržite oštećene proizvode i originalnu ambalažu dok Vas ne savjetujemo o daljnjim koracima.

1.6. Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda te kupac nije dobio naručeni proizvod već neki drugi, dužan je navedeno prijaviti putem obrasca za reklamaciju u roku od osam (8)radnih dana. U tom slučaju, Korisnik vraća krivo isporučen proizvod na trošak D.klee, koji se obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu Korisnika) u roku od petnaest (15) radnih dana od zaprimljenog krivo isporučenog proizvoda.

1.7. Ukoliko korisnik nije dobio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od osam (8) radnih dana od dana očekivanog dolaska naručenog proizvoda putem obrasca za reklamaciju ili putem kontakata objavljenih na Internetskoj stranici. U tom roku utvrdit ćemo što se dogodilo sa reklamiranom pošiljkom te Vas obavijestiti o daljnjem rješavanju reklamacije.

1.8. Prilagođene narudžbe ne mogu se vratiti.

2. JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

2.1. Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora u slučajevima iz čl. 79 Zakona o zaštiti potrošača.

2.2.Da bi Korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti obrt D.KLEA  o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na D. KLEA, Obrt za proizvodnju i usluge, Velebitska 103, 21 000 Split) ili elektroničkom poštom na adresu: d.klea.contact@gmail.com, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

2.3.Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na linku  Korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju D.KLEA bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

2.4.Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je Korisniku ili trećoj osobi koju je Korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed.

2.5Ako Korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada D.KLEA zaprimi Korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je Korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Korisnik izvršio uplatu. U slučaju da Korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca D.KLEA može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

2.6.Korisnik je dužan robu poslati na adresu na D. KLEA, Obrt za proizvodnju i usluge, Velebitska 103, 21 000 Split bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe Korisnik mora snositi sam.

2.7.Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.